Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuursleden

 • Albert Tanghe

  In het bestuur sinds 1968 en vanaf 2010 een actieve erevoorzitter. Het sparen met de lidkaart, de reductiekaarten bij de Lijn en NMBS, GSM kaarten en filmtickets behoren tot zijn domein. Tevens mederedacteur van het infootje.

  Zijn culinaire inbreng verschaft ons al jarenlang kwaliteitsvolle momenten.

  Sinds zijn oppensioenstelling fulltime bezig met de bond die hij koestert als geen ander. Jarenlang en nog bakermat en pleisterplaats voor diverse werkgroepjes.

  homeCanadalaan 10, Passendale

  local_phone051 77 94 09

  Sint Maartenscomité
  Reductiekaarten
  vzw de Craeye
  Passendale proeft
  Erevoorzitter
  Spaardienst
  Centrumcomité
  Redactie info
 • Alexander Delaere

  Zopas aangeworven en piepjong, een bewijs dat er nog jonge mensen zijn die zich willen engageren.

  We gaan dergelijke bestuursleden soigneren en koesteren. Straks krijgt hij met zijn jonge gezin alle kansen om zich te manifesteren in het drukke raderwerk van onze afdeling. Zo blijft ons bestuur ook jong en toch ervaren.

  We wensen u alle succes toe en welkom in onze groep!

  homeRozestraat 23, Passendale

  local_phone051 37 03 47

 • Charlotte Noyez

  In februari 2012 zei ze volmondig ja om toe te treden tot het bestuur en groeide onmiddellijk uit tot een rasechte medewerkster met duidelijke en frisse ideeën. Niettegenstaande een druk en jong gezinsleven is zij onze verantwoordelijke voor de kinderactiviteiten welke zij met haar groep tot een zeer hoog niveau gebracht heeft.

  We zien met belangstelling uit naar de toekomst waar zij ongetwijfeld een belangrijke rol zal vervullen in de verdere uitbouw van de gezinsbeweging in onze afdeling.

  homeOsselstraat 43, Passendale

  local_phone051 63 40 32

  Verantwoordelijke kinderactiviteiten
 • Els Vanrenterghem

  Vervoegde ons in 2015. Na een inloopperiode een prima bestuurslid welke vanaf heden ook zal instaan voor het vele grafische werk en onze contactpersoon met de school wordt. Heeft reeds bij de kinderactiviteiten samen met haar man bewezen uit het goede hout gesneden te zijn. Maakt deel uit van onze jonge lichting die verder haar stempel zal drukken op het plaatselijk bondsgebeuren. Als goed functionerend bestuurslid zal zij zich ongetwijfeld nog verder weten te ontplooien. Er wordt een langlopend contract aangeboden.

  homeGrenadierstraat 3, Passendale

  local_phone051 69 86 76

  Contact centrumcomité en school
  Grafisch werk
 • Evelien Warlop

  Nieuw in ons bestuur, weggeplukt uit de Passendalestraat wordt zij het uithangbord voor de bond in deze regio. Werd eveneens met veel enthousiasme in onze groep opgenomen en meegesleurd in de drukke bedoening welke onze plaatselijke Gezinsbond toch is. Het ga je goed in een bestuur van 22 vrijwilligers. Meer dan ooit is de toekomst verzekerd en ieder draagt zijn steentje bij met zijn eigen middelen en eigenschappen en zo hoort het!

  homePassendalestraat

 • Frederik Vanwalleghem

  Vervoegde in 2009 onze groep als jong bestuurslid. Na een inloopperiode twijfelt niemand dat hij zich ook verder zal ontpoppen als een onmisbaar bestuurslid. Drukke beroepsbezigheden, een jong bruisend gezin en het verenigingsleven combineren is geen evidentie, evenwicht zoeken dus te meer. Hij is steeds present bij het praktische werk bij diverse activiteiten en hierin leeft hij zich volop uit, een duidelijke wissel op de toekomst.

  homeZuidstraat 26, Passendale

  local_phone051 69 87 06

 • Geert Waterbley

  Nieuw in ons bestuur sinds 2015, kwam als het ware ons bestuur binnengewandeld en alle deuren gingen open, zodat hij zich nu neerzette op de stoel van secretaris. De erfenis van Evelyne is niet niks, maar hij bijt er zich in vast met ongeziene ijver en correctheid. Krijgt zeker een contract van onbepaalde duur, mede door zijn enthousiasme als ploegspeler. Er wordt hem een uitermate boeiende taak en verantwoordelijkheid toebedeeld maar niemand twijfelt aan zijn kunnen.

  homeTynecotstraat 33a, Passendale

  local_phone051 77 09 55

  email

  Secretaris
 • Germain Leenknegt

  Sinds 1978 in het bestuur als secretaris en penningmeester en verschillende jaren zegelafgevaardigde. Zocht ook hogere regionen op en werd voorzitter van het grote gewest Roeselare en deelde het wel en wee van de Algemene Vergadering in Brussel. Mede met nog enkele doorzetters aan de start voor de buitenschoolse opvang ’t Bondgenootje. Sedert 2010 stuurt hij als voorzitter alle werkgroepjes in de goede richting en verzorgde mee de opstart van de gemachtigde opzichters nu 9 jaar terug. Heeft 15 jaar oudercomité en vzw werking achter de rug, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan zijn eigen afdeling. Mederedacteur aan het infootje en gewestelijk vertegenwoordiger. Samen met nog anderen uit het bestuur geëngageerd in de vzw de Craeye.

  homeRozestraat 45, Passendale

  local_phone051 77 91 05

  Voorzitter
  Afgevaardigde gewest
  Sint-Maartenscomité
  Gemachtigde opzichters
  Redactie info
  vzw de Craeye
 • Griet Notebaert

  Bestuurslid sinds 2002 en reeds bezitter van het bronzen ereteken. Zij denkt reeds helemaal bondsgezind, ligt daardoor goed in de groep en manifesteert zich als gewaardeerde verslaggeefster en mede-hoofdredactrice van het infootje. Bij de kinderactiviteiten een voortrekker met innoverende ideeën. Een meer dan voortreffelijk bestuurslid als iemand het vraagt: jong en dynamisch, een fijne ploegspeler die de toekomst van onze afdeling waarborgt.

  homeWestrozebekestraat 58a, Passendale

  local_phone051 54 42 21

  Verslaggeefster
  Hoofdredactrice info
 • Jeroen Goos

  Nam de taak over van echtgenote Cindy welke in 2007 de eerste stappen zette in het bestuur. Jong talent dat als een belegen kaas gerijpt is tot een volwaardig bestuurslid en gevat uit de hoek komt met frisse ideeën. Een bestuurslid waar we nog veel plezier kunnen aan beleven en steeds stand-by voor vele werkjes. Zoals de ploeggeest en inzet in ons bestuur recent een tandje hoger schakelde, zo is Jeroen een van de vele schakels die houvast biedt.

  homeBrouckhof Oost 33, Passendale

  local_phone051 69 41 15

  Milieuraad
 • Josephine Wybo

  In ons bestuur vanaf 1996. Kent reeds de klappen van de zweep en met zin voor orde en netheid weet zij zich te handhaven bij de praktische uitwerking van bijna alle activiteiten. Actief in de diverse werkgroepen, ook daar is haar gewaardeerde inbreng een pluspunt. Faire ploegspeler, nodig om het geheel op een hoog niveau te laten draaien. Op dergelijk bestuurslid doe je nooit tevergeefs beroep. Ook bij de samenstelling van het infootje telkens present.

  homeOude Moorsledestraat 2, Passendale

  local_phone051 77 14 90

 • Jurgen Delaplace

  Behoort ook tot onze nieuwe lichting, een frisse vernieuwing en reeds paraat op de activiteiten. Straks bij de volledige invulling van de werkgroepjes gaan ze er staan onze nieuw ploeg aanwinsten: enthousiast, nog een beetje onbekend terrein, maar toch met volle overgave. De woonomgeving van Jurgen zal voor de Gezinsbond ongetwijfeld een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt hebben. Voor het bestuur zal hij zorgen dat ze iedere maand ergens onderdak vinden, veel drukke bondsuren toegewenst!

  homeOude Moorsledestraat 13, Passendale

  phone_iphone0478 48 72 02

 • Koen Moutton

  Pas in 2016 in ons bestuur, maar een zeer duidelijke aanwinst. Neemt nu de verantwoordelijkheid van de kinderoppasdienst op zich, welke hij zonder twijfel met veel verve zal vervullen. Een jong enthousiast bestuurslid zoals we er meerdere kennen in onze groep die nog eenvoudige dingen weet te waarderen. Legt zeer vlot contacten, een duidelijke wissel op de toekomst waar we nog veel plezier zullen aan beleven en hijzelf ongetwijfeld ook.

  homeOsselstraat 46, Passendale

  local_phone051 77 94 59

  email

  Kinderoppasdienst
 • Kristof Leterme

  Aangeworven in 2010 en al nadrukkelijk aanwezig in het verenigingsleven. Ongetwijfeld een meerwaarde voor de gezinsbeweging. Heeft frisse en duidelijke ideeën en aarzelt niet om de handen uit de mouwen te steken. Engageerde zich met succes als sportverantwoordelijke en neemt in de nieuwe bestuursperiode ook nog administratieve taken op zich. Zo evolueert een mens naar sociaal engagement om u tegen te zeggen.

  homeBrouckhof Oost 6, Passendale

  local_phone051 46 66 41

  Sportafgevaardigde
  SCW administratie
  vzw de Craeye
 • Ludwig Leenknegt

  In onze groep sedert 2004. Reeds verschillende jaren beheert hij het financieel gebeuren van onze afdeling en onlangs nam hij de verantwoordelijkheid van ondervoorzitter op zich en stuurt nu mede de keuzes van onze afdeling. Volgt ook als voorzitter schoolraad en overlegcomité in Zonnebeke en als lid van het lokaal overleg het schoolgebeuren in de regio alsook de kinderopvang. Altijd klaar voor een uitgebreid project zoals onlangs nog de open monumentendag of een andere presentatie of quiz.

  homeDe Patine 19, Zonnebeke

  local_phone051 70 58 89

  Ondervoorzitter
  Penningmeester
  vzw de Craeye
  Copytheek
 • Magda Vandermeersch

  Kwam uit het niets in 1991 in ons bestuur en nog steeds present om haar deel te doen met een meer dan toegewijde inzet en waardering. Zo werkt zij reeds verschillende jaren mee om het infootje te bundelen en de hoevewandeling nu reeds 35 jaar lang is haar op het lijf geschreven. Een zeer voortreffelijk bestuurslid dat zelden ontbreekt en net zoals de wijn nog verbetert met de tijd. Een grand cru om te koesteren in onze werking.

  homeStatiestraat 8, Passendale

  local_phone051 77 85 90

 • Marc Verstraete

  In 1983 trad hij toe tot het bestuur en werd al vlug de taak van zegelafgevaardigde toevertrouwd welke hij jarenlang op een correcte en gedreven manier vervulde ook op gewestelijk vlak. Een betrouwbaar bestuurslid dat onze gezinsbeweging door en door kent en reeds vele jaren gestalte helpt geven door zijn inzet en ervaring. Durfde het zelfs aan om zich naast zijn drukke agenda nog met verve te verdiepen in de muzikale wereld.

  homeSchipstraat 46, Passendale

  local_phone051 77 94 63

 • Marijke Vandewalle

  Bestuurslid sedert 1993, was lange tijd ondervoorzitster, kent het draaien van de gezinsmolen als geen ander, een sprekend voorbeeld hoe het kan. Reken daarbij haar werkkracht en je hebt een prachtbestuurslid om te koesteren. Zij verzorgt nog steeds de contacten met de pers en ook als mede- verslaggeefster is zij stand-by. Tekende reeds lang geleden haar levenslang contract met de Gezinsbond die haar nauw aan het hart ligt.

  home's Graventafelstraat 3, Passendale

  local_phone051 77 73 85

  Persverantwoordelijke
  Gemachtigde opzichters
 • Mieke Vandaele

  Sedert 2004 maakt zij deel uit van het bestuur. Onlangs nog een nieuw engagement als vertegenwoordigster van onze afdeling in diverse raden als schoolraad, lokaal overleg en cultuurraad. Ook voor de kinderactiviteiten staat zij steeds vooraan met ideeën en werkkracht. De toekomst van de bond is verzekerd met dergelijke bestuursleden. Verantwoordelijkheid opnemen en inzet weten te combineren met een druk gezinsleven verdient navolging en biedt tevens mooie perspectieven.

  homeKleine Roeselarestraat 7, Passendale

  local_phone051 77 71 53

  Facebook
  Afgevaardigde schoolraad
  Cultuurraad
  Lokaal overleg kinderopvang
 • Nicole Dejonckheere

  In 1988 vervoegde zij ons bestuur en werd al vlug ondervoorzitster en doet tevens de ledenadministratie voor de meer van 400 leden op een overtreffende wijze. Volgt de nieuwe leden op met een welkomstpakket en de geboorten met geboortepakket. Uitermate betrouwbare steunpilaar in een geolied raderwerk. Stuurt mee de gemachtigde opzichters en stond aan de opstart van de huidige buitenschoolse kinderopvang. Neemt leiding in diverse werkgroepen. Niet transfereerbaar ook niet tegen hoge prijs.

  homeVijfwegestraat 2, Passendale

  local_phone051 77 72 01

  Ondervoorzitster
  Leden
  Onthaal
  Gemachtigde opzichters
  vzw de Craeye
 • Noël Verhelst

  Bestuurslid sedert 1991. Heeft ook reeds een bronzen medaille in zijn kast liggen. Een vaste waarde in diverse werkgroepen en reeds diverse jaren de spil rond het grootoudergebeuren, ook in het gewest Roeselare. Als trouw en correct bestuurslid vormt hij een van de vele schakels in onze gezinsbeweging die er vele uren van zijn vrije tijd onbezoldigd aan besteedt. Steeds klaar om met een kwinkslag de groep weer animo in te blazen.

  homeGrote Roeselarestraat 3a, Passendale

  local_phone051 77 83 96

  Grootoudersafgevaardigde
 • Sibylle Vroman

  Reeds veel te lang hadden we haar niet opgemerkt maar nu ook met de nieuwe lichting een vrijwilligerscontract van lange duur voorgelegd met ‘randvoorwaarden’. Zo wordt zij onze nieuwe webmaster en mederedactrice van het infootje. Onmiddellijk actief in de werkgroepen, een meer dan beduidende aanwinst. Het enthousiasme van onze nieuwe bestuursleden werkt aanstekelijk en de druk naar een intenser niveau wordt gevoeld en gewaardeerd. Alvast vele uren plezier toegewenst bij uw nieuw engagement!

  home's Graventafelstraat 50a, Passendale

  local_phone051 77 22 63

  Hoofdredactrice info
  Webmaster